17 september, 2021 av Patrick Gule

Saksdokumenter Kretsting 07.11.20

Kretsstyret kaller inn til kretsting i Romsdal og Nordmøre Krets av Norges Speiderforbund. Tinget vil bli holdt 7. november på Batnfjorden skole.

Kretstinget arrangeres i henhold til den vedtatte arrangementsliste for 2020. Innkalling med saksliste og saksdokumenter sendes tingets medlemmer minst to uker før møtet.

Representasjon fra gruppene og en sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i gruppen skjer i tråd med Norges Speiderforbunds lover § 2-3-2, med de representanter som er innmeldt.

Hver gruppe kan sende så mange observatører som de vil til kretstinget. Disse har talerett, men ikke stemmerett. Vi minner om at minst 1/3 av gruppen sine representanter skal være speidere eller rovere.

2020 har vært et år preget av avlysninger og begrensninger. Når vi ser gjennom arrangementslisten og tiltaksplanen som var vedtatt for 2020 ser vi likevel at speidere, rovere og ledere i kretsen vår har vært flinke til å få gjennomført mye av det som var planlagt.

Nå skal kretstinget vedta tiltaksplan og arrangementsliste for 2021. Kretsstyret legger frem tre forslag med ulikt ambisjonsnivå til tiltaksplan. Vi håper at gruppene gjennomfører et gruppeting der man diskuterer hvilket ambisjonsnivå man ønsker at kretsen skal ha.

Velger kretstinget å gå for en tiltaksplan med høyt ambisjonsnivå vil det bety flere gode opplevelser og stadig bedre kvalitet på det vi driver med. Samtidig vil det også kreve innsats fra våre medlemmer, alle må bidra og alle må delta for at vi skal nå målene vi setter oss.

Kretsstyret mener at det er viktig at vi i 2021 gjør noe sammen. Skal vi få til det, må speidere, rovere og ledere i gruppene ta sin del av ansvaret. Det er nå opp til delegatene å vedta en tiltaksplan og tilhørende arrangementsliste vi kan samarbeide om å leve opp til. 

Programmet for kretstinget blir slik:

Fra kl. 10:30 Oppmøte – Registrering og lunsj

11:30 Åpning av kretstinget

17:00 Julebord 

Det blir åpnet for å delta digitalt for de som av smittevernhensyn ikke kan delta fysisk.

Vi tar smittevern på alvor og følger selvfølgelig de retningslinjer myndighetene og Norges speiderforbund har vedtatt.

Kretstinget med julebord koster 150,- per delegat/observatør.

For digital deltakelse koster det 100,- per delegat.

Dette faktureres gruppene etter kretstinget. Kretsstyret er teknisk arrangør for kretstinget.

Delegatene som ble valgt til Kretstingets årsmøte i 2020 er også delegater på dette kretstinget.

For å kunne tilrettelegge best mulig, ønsker vi en tilbakemelding på hvem som deltar som normalt, hvem som deltar digitalt og hvem som er vara for de som eventuelt blir forhindret fra å delta.

Forfall, endringer og nye delegater eller observatører meldes gruppevis til post@romnorkrets.no før 5. november.

Velkommen til kretsting og julebord!

 

Molde, 23. oktober 2020

Patrick Gule

Kretsleder