Laster Hendelser
  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Kretsting med julebord

7 november 2020

Hele kretsen

Kretsstyret har vedtatt at kretststinget som var planlagt 7. november utsettes til 16. januar 2021.

Vi har i det lengste håpet at vi skulle gjennomføre kretstinget på Batnfjorden skole og hadde planlagt smitteverntiltak som gjorde at arrangementet kunne gjennomføres i henhold til helsemyndighetene, Norges speiderforbund og kommuneoverlegen i Gjemnes kommune sine råd og retningslinjer.

Når statsminister Erna Solberg i dag sier at alle må være med på en skikkelig dugnad de neste ukene for å snu den skumle utviklingen, og oppfordrer det norske folk til å være mest mulig hjemme, ønsker kretsstyret å støtte denne oppfordringen. I samråd med Gjemnes kommune som lokal helsemyndighet og utleier av lokalene har vi kommet frem til kretstinget ikke bør gjennomføres nå.

Formålet med kretstinget er ikke bare å gjennomføre en avstemning for å vedta en tiltaksplan og arrangementsliste. Speidere, ledere og rovere i kretsen har knapt hatt muligheten til å treffe hverandre siden midten av mars i år. Kretstinget er en viktig arena, både for meningsutveksling og for å lære seg å finne løsninger sammen, men også for det sosiale. Dette ser kretsstyret at ikke blir ivaretatt med et heldigitalt kretsting, i alle fall ikke på så kort frist.

Kretstinget var lagt opp til at noen kunne delta digitalt, i tillegg til de fysiske deltakerne. Når forutsetningene nå er endret, slik at kretsstyret, ordstyrere og teknisk stab ikke kan møtes for å legge til rette for den kvaliteten vi ønsker på nettmøtet er det bedre å utsette kretstinget. To dagers varsel er også for kort frist for gruppene til å skaffe godkjente lokaler, ordne utstyr og lage et opplegg som legger til rette for god deltakelse i fellesskap for deres delegater.

Kretsstyret ser det ikke som nyttig å gjennomføre et digitalt kretsting bare for å gjennomføre en formalitet der delegatene sitter hver for seg og hører på at ordstyrere og kretslederen leser gjennom sakslisten før man gjør vedtak uten videre involvering fra medlemmene.

Det kan by på utfordringer for gruppene at arrangementslisten ikke blir vedtatt før starten av 2021, derfor vil vi påpeke at det på grunn av smittesituasjonen likevel vil være stor usikkerhet rundt de arrangementene som blir planlagt neste år. Vi håper gruppene inntil videre kan legge kretsstyrets forslag til arrangementsliste til grunn når de planlegger terminlister for neste år.

Forhåpentligvis klarer man med de nye nasjonale smitteverntiltakene å snu utviklingen slik at det i januar blir mulig å gjennomføre et kretsting der vi kan møtes og derfor få større utbytte av møtet. Skulle situasjonen fortsatt være slik at vi må likevel må gjennomføre et heldigitalt møte har vi bedre tid til å forberede dette. Kretsstyret vil da legge til rette for å hjelpe gruppene med å få mest mulig ut av den digitale deltakelsen. Dette kan vi for eksempel gjøre gjennom en veiledning/opplæring som gir råd og tips, og/eller gjennom økonomisk støtte til utstyr gruppene kan bruke for heve standarden på elektronisk møtedeltakelse.

Nye sakspapirer og oppdatert innkalling til kretsting 16. januar kommer snart.

Kretsstyret er glad for at det fortsatt er mulig å gjennomføre gode speidermøter med de nye retningslinjene, NSF vil komme med oppdaterte råd og anbefalinger om dette i morgen, 6. november. Husk at det er aktiviteten ute i patruljene og i enhetene som er viktigst.

Vi gleder oss til en ny sjanse for å få til et meningsfylt og hyggelig kretsting 16. Januar!

På vegne av kretsstyret,

– kretsleder Patrick Gule

Arrangør

Kretsen
Telefon:
97141386
Epost:
post@romnorkrets.no